Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Записване на първокурсници

Приетите на първо класиране студенти за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" започнаха да се записват в Медицински университет - Варна. Това става в сградата на Ректората, във Факултета по дентална медицина и Факултета по фармация. Процесът се осъществява при строго спазване на противоепидемиологичните мерки за борба с COVID-19. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2