Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Тържествено бяха отбелязани професионалните празници на акушерките - 5-ти май и на медицинските сестри - 12 - май в Шумен

Тържествено бяха отбелязани професионалните празници на акушерките - 5-ти май и на медицинските сестри - 12 - май, в залата на КОЦ - Шумен. Наградени бяха студенти от Филиал Шумен за успех и активна студентска дейност. Специална награда бе връчена и на гл.м.с. Зюмрютян от КОЦ-Шумен за активно сътрудничество по време на практическото обучение на студентите. Дипломанти, които бяха посланици по програмата за студентска мобилност "Еразъм+"​ в Северна Македония и Република Турция , споделиха впечатления от проведения преддипломен стаж. Настроение в тържеството внесоха изпълненията на деца от ансамбъл "Веселяче" и ДГ "Конче вихрогонче"​.