Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Станислава Хаджиева

На 28.05.2019 г. в РЗИ се състоя публична защита на д-р Станислава Хаджиева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е "Фактори формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 годишна възраст." Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3