Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Тодор Иванов

На 22.05.2019 г. в аудитория Владимир Иванов на УМБАЛ "Св. Марина" се проведе публична защита за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Тодор Иванов. Темата на дисертационния му труд е "Принципи на хирургическото лечение при усложнени форми на чернодробна ехинококоза.". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2