Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Представители на МУ-Варна взеха участие в онлайн конференция на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA)

 Представители на МУ-Варна взеха участие в онлайн конференция на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) на тема „Как да подготвим бъдещите човешки ресурси в здравеопазването? Политики, практики, здравни специалисти". Събитието се състоя на 18 и 19 юни 2020 г.

 Форумът  се проведе в четири основни панела:

  1. COVID-19 – какво научихме за бъдещите човешки ресурси в здравеопазването?
  2. Как да планираме бъдещите човешки ресурси в здравеопазването? Резултати от проекта „SEPEN"
  3. Как да обучаваме здравните професионалисти и да подобрим лидерството?
  4. Как да управляваме транснационалната мобилност на бъдещите здравни професионалисти?

 В онлайн конференцията участие взеха над 100 експерти от 28 държави от целия свят. Директорът на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество" проф. Тодорка Костадинова получи покана за участие в трети панел на събитието и запозна аудиторията с организацията на обучението на бъдещите здравни професионалисти (лекари, дентални лекари, фармацевти, здравни менджъри, мед. сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник фармацевти, лаборанти и др,) в Медицински университет – Варна по време на извънредната обстановка и специфичните условия свързани с COVID-19. В контекста на темите и презентациите в сесията, тя постави акцент върху съхраняването на психичното здраве, мястото на глобалното здраве в медицинското обучение и необходимостта от лидерство. Проф. Костадинова направи и някои предложения за съвместни действия с висшето медицинско училище в Хановер (Германия) за провеждане на съвместно проучване за  управлението на дългосрочните грижи по модела, който вече са приложили в университета в Хановер. Второто предложение бе за споделяне на библиотечни ресурси между европейските университети  в определни области иконкретни теми.Тя се присъедини към гледните точки на колегите си и направи коментар относно потребността от професионализация на човешките ресурси в общественото здравеопазване, обучителните програми за лидерство и управление, научноизследователската работа при продължаващо професионално развитие.

 Участниците във виртуалната конференция се обединиха около заключението, че мобилността на здравните професионалисти не може да бъде разглеждана само като проблем на трудовия пазар, а е необходим междусекторен подход при управление на процесите. Общественото здравеопазване не може вече да действа на национално ниво, а изисква действия в глобален мащаб и засилване на европейската солидарност, особено след пандемията и настъпилите промени във всички аспекти на личния, професионалния и обществения живот на хората от цял свят.