Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стартира приемът на документи за кандидатстване в МУ-Варна

12 Юни 2017
-
26 Юни 2017

              От 12 юни започва приемът на документи за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравен мениджмънт (ОКС „бакалавър"), Управление на здравните грижи (ОКС „бакалавър"), Логопедия, Медицинска сестра и Акушерка (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и специалностите от Медицинския колеж – Медицински лаборант, Помощник-фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Медицински оптик, Зъботехник, Рехабилитатор, Рентгенов лаборант и Медицински козметик.

            На 30 юни ще се проведе редовният изпит по биология, а на 7 юли ще се състои редовния изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за Медицинска сестра и Акушерка ще бъде на 18 юли, а изпитът по моделиране за специалността Зъботехник е на 26 юли. За специалността Управление на здравните грижи (ОКС „бакалавър”) изпитите са съответно: писмен – 19 юли, устен – 21 юли.


          Крайният срок за подаване на документи за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация е 26.06.2017г., а за останалите специалности  15.07.2017г.

            Напомняме на всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити по биология и химия, че задължително трябва да подадат документи за кандидатстване до 26.06.2017г.

            Кандидат-студентите за обучение срещу заплащане също подават документи в тези срокове и полагат изпити на обявените дати!

            Онлайн подаването на документи е удобна опция, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Кандидат-студентите, които подават документи онлайн също така ще могат бързо и лесно да заплатят всички такси чрез Е-pay.

            Подаването на документите може да стане и на място в Медицински университет – Варна на ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, аудитория 4. Приемното време е от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч., без неделя. По време на приема на документи може да използвате ПОС терминал за заплащане на таксите с банкова карта. Кандидат-студентите, които не притежават дебитна карта, могат да посетят най-близкия банков клон.

            За удобство и улеснение на всички кандидат-студенти МУ-Варна разполага със собствена книжарница на територията на университета. Тук на едно място може да намерите всичко, което ще Ви бъде необходимо за предстоящата кампания за Прием 2017/2018 – документи за кандидатстване, сборници за подготовка и Справочник за прием на студенти. Освен това може да ползвате и копирни услуги.

            Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

            За контакти – вижте тук.