Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ФС на Факултета по обществено здравеопазване

18 Октомври 201313:00

Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 18.10.2013 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала на МУ – Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет.