Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Пети черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

​От  6-ти до 9-ти април 2017 година в МУ-Варна ще се проведе Петият Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB).

6 Април 2017
-
9 Април 2017

Предварителен изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

​​​Днес се провежда предварителният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Той се състои изцяло от тестово писмено изпитване. Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа: o    Първият тип ...

8 Април 2017

Предварителен изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

​Днес се провежда предварителният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Изпитът включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса. Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2017 г. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и доб...

22 Април 2017

Сърдечната недостатъчност – новата епидемия – настояще и бъдеще!

​На 27 и 28 май 2016 г. в УМБАЛ „Св. Марина"– Варна, в залата на XIII етаж на КПВБ-1301, Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при МУ-Варна организира лекции, свързани с темата "Сърдечната недостатъчност - новата епидемия - настояще и бъдеще!" Ще участват кардиолози на амбулаторна практика от регион Варна.

27 Май 2017
-
28 Май 2017

Изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

Днес се провежда редовният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална ​​​​​​медицина и Фармация. Топ се състои изцяло от тестово писмено изпитване. Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:​o  Първият тип включ...

30 Юни 2017
Страница 1 от 2