Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Факултетен съвет на Факултета по медицина

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по медицина, че на 18.12.2017г. (Понеделник) от 15.00 ч. в ПЪРВА АУДИТОРИЯ /сграда Ректорат, ет.4/, ще се проведе заседание на Факултетен съвет на Факултета по медицина със следния Дневен ред:1. Доклад на Декана.

18 Декември 201715:00

Академичен съвет

​На 18.12.2017г. (понеделник) в 16:00ч. в Първа аудитория ще се проведе заседание на академичен съвет.

18 Декември 201716:00

Факултетен съвет на Факултета по фармация

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по фармация, че на 20/12/2017 г. /сряда/ от 13.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Факултета по фармация /II етаж/ ще се проведе Факултетен съвет на Факултета по фармация със следния Дневен ред:1. Доклад на Декана.                                                                        

20 Декември 201713:00

Тържествен академичен съвет

На 22 декември 2017 г. (петък) от 12:00 ч. в Аудитория "Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ "Св. Марина"- Варна ще се проведе тържествен академичен съвет. Ще бъдат връчени дипломи за академични длъжности и придобити научни степени.

22 Декември 201712:00

Демонстрация на симулатор за диагностична и хирургична работа в офталмологията

Във връзка със създаването на симулационен център в МУ-Варна, Катедрата по „Очни болести и зрителни науки“ организира демонстрации на симулатор за диагностична и хирургична работа в офталмологията на 8.01.2018г. до 10.01.2018г. във Факултета по фармация, ет.9.

8 Януари 201808:30
-
10 Януари 201816:00
Страница 1 от 2