Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Юбилейна сесия, посветена на създаването на специалност „Здравен мениджмънт“ в България се проведе в рамките на 28-та Асамблея на ИМАБ

На 15 май 2018 г. в рамките на 28-та Годишна асамблея на ИМАБ се проведе Юбилейна сесия с кръгла маса, посветена на 25-тата годишнина на здравния мениджмънт в България и създаването на специалност „Здравен мениджмънт" в Медицински университет – Варна. Основна тема на срещата беше „Мениджмънт, екипи и комуникация за по-добро здравеопазване". В срещата взеха участие представители на лекарското съсловие от България и чужбина, здравни мениджъри, преподаватели, докторанти и алумни на МУ-Варна.

Модератори на сесията бяха доц. Емануела Мутафова – дългогодишен декан на Факултета по обществено здравеопазване, доц. Невяна Фесчиева  и проф. Ангел Мирчев – основатели на специалността „Здравен мениджмънт" в МУ-Варна и проф. д-р Красимир Методиев – президент на ИМАБ. Официални гости на събитието бяха зам.-председателят на УС на БЛС проф. д-р Огнян Хаджийски и Председателят на ОС на БЧК-Варна г-н Илия Раев, които се включиха активно в дискусиите по важни теми, свързани с българското здравеопазване.

Срещата бе открита от доц. Мутафова с кратко представяне на специалността „Здравен мениджмънт", а доц. Фесчиева и проф. Мирчев споделиха с аудиторията първите стъпки по създаването и утвърждаването на специалността в МУ-Варна.


Участниците дадоха примери с добри практики от здравните системи на страни като Израел, Норвегия, Германия, Полша и др. Очертани бяха основни проблеми и предизвикателства, които стоят пред българското здравеопазване. Беше поставен акцент върху значението на комуникацията и екипната работа за успешното функциониране на всички структури в здравната система, както и необходимостта от квалифицирани мениджъри на всички управленски нива в здравеопазването.

В заключение доц. д-р Клара Докова – Декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна изказа признателност от името на Академичното ръководство към основоположниците на здравния мениджмънт в България за прозорливостта, усърдието и вложените усилия за утвърждаването на специалността.

Социално-икономическите промени в началото на 90-те години и подготовката за реформа в българското здравеопазване са естествената макросреда, в която се изяви обществената необходимост от кадри с нови специфични управленски знания и умения в здравната сфера. Ръководството на МУ – Варна първо в страната идентифицира тази потребност и въз основа на Закона за академичната автономия, Академичният съвет на университета на свое заседание на 26.05.1993 г. взема решение за разкриване на първата в страната специалност "Здравен мениджмънт".

От създаването й до днес специалността са завършили 460 бакалаври и 955 магистри по здравен мениджмънт, които се реализират на различни управленски нива на здравеопазването у нас и в чужбина.