Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Почетна грамота „Благородно сърце“ получи директорът на Филиал Шумен към МУ-Варна

На 28.02.2017 г. за първи път в град Шумен бе отбелязан Международният ден на редките болести с активното участие на студенти и преподаватели от Филиал Шумен към МУ-Варна.

Първокурсници от специалност "Медицинска сестра" на Филиал Шумен и техни преподаватели, заедно с Национален алианс на хората с редки болести, организираха кампания сред гражданите на гр. Шумен с раздаване на информационни материали. В знак на солидарност точно в 13:00 часа присъстващите участваха в масовото вдигане на ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа. Те пуснаха и разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.

Директорът на Филиала проф. Соня Тончева бе удостоена с почетна грамота "Благородно сърце" за подкрепата и съдействието при организирането и провеждането на Семинар по редки болести „Да добавим живот!“. Наградата връчи председателят на Националния алианс на хората с редки болести г-н Владимир Томов.

Инициативата, организирана от Европейската пациентска платформа EURORDIS, се провежда за първи път през 2008 г. с цел да запознае обществеността в Европейския съюз с проблема „редки болести“.

И тази година денят беше честван в над 100 страни (ЕС, САЩ, Китай, Япония, Канада, Австралия, Бразилия и др.), за да даде гласност на наболели въпроси. Основната задача на Националния алианс на хората с редки болести е утвърждаване и прилагане в България на общоприетите европейски ценности – универсалност, достъп до лечение на добро ниво, справедливост и солидарност.