Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заместник-ректорът на Университета „Сапиенца“ в Рим гостува на МУ-Варна

В периода 12-14 февруари 2018 г. гост-лектор в Медицински университет – Варна е проф. Лучиано Сасо от Университета „Сапиенца" в Рим, Италия. Световно признатият учен е заместник-ректор по европейски университетски мрежи и институционален координатор по програма „Еразъм+", както и професор в Катедрата по физиология и фармакология на Факултета по фармация и медицина на италианския университет. За периода 2016-2019 г. той е президент на Мрежата на университетите в европейските столици UNICA.

Лекцията му на тема „Стратегии за интернационализация", която той изнесе на 12 февруари 2018 г., се спря на различните стратегии, използвани от университетите за интернационализация. Те включват повишаване на международния престиж чрез международно сътрудничество, подобряване качеството на студентските мобилности, повишаване качеството на академичния състав и развитие на административния състав чрез мобилности и различни схеми за интернационализация, особено по ключовите дейности на Програма „Еразъм+". Почетният консул на Република Италия в гр. Варна г-н Антонио Таркуинио и съветник Димитър Стойнов удостоиха с присъствието си лекцията на високопоставения гост.

Обучителните модули бяха съпроводени от ползотворни работни срещи, в резултат на които се стигна до съгласие за подписване на споразумение за обмен и съвместни проекти по програма „Еразъм+" между Университета „Сапиенца" в Рим и Медицински университет – Варна. Проф. Сасо обеща пълно съдействие за интензифициране на двустранните връзки по Програмата, както и очерта някои от международните форуми, спомагащи участието на  МУ-Варна в различни университетски мрежи и асоциации. Той прие поканата на заместник-ректора проф. Тодорка Костадинова да бъде пленарен докладчик по време на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна, който се организира от Отдел „Международно сътрудничество" през октомври 2018 г. Обсъдени бяха и възможностите за провеждане на кратки работни семинари и обучение в областта на фармакологията и по-специално по оксидативен стрес, по който проф. Сасо е световнопризнат учен.

Ръководството на МУ-Варна се срещна с проф. Лучиано Сасо и му благодари за професионализма по време на проведените модули, за високата оценка за Факултета по фармация и МУ-Варна като цяло, както и за насърчаването на европейския дух на университетско сътрудничество във висшето образование, науката и  мобилността. 

Университетът „Сапиенца" в Рим е създаден през 1303 г. и един от най-старите университети в света. Има 11 факултета, 63 департамента, 3 университетски болници, 55 библиотеки и 18 музея. В него се обучават около 112 000 студенти, от които 8 000 са чуждестранни. Академичният състав се състои от близо 4 000 преподаватели, административният състав наброява също около 4000 служители. Университетът „Сапиенца" е разположен в сърцето на Рим, а от академичните му среди са произлезли няколко Нобеловите лауреати.