Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Приемат се документи по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

Стартира приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, а крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2017.

Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология,  кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България.

Изискване към кандидатите е да имат минимален успех мн.добър 5.00. Необходимо е студентите да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща  формата на обучение, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2016/2017 година. С предимство ще се ползват кандидати, израстнали под институционална грижа, сираци и полусираци, студенти от социално слаби семейства (с минимален доход на член от семейството под 420 лв.), студенти със степен на инвалидност или др. увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК.

Заявление за кандидатстване може да видите тук

Повече информация може да намерите тук http://foundation.bg/event/bg/140