Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицинския колеж се изучават следните специалности:

Медицина
Дентална медицина
Фармация
Медицинска сестра
Акушерка
Здравен мениджмънт
Управление на здравните грижи
Обществено здравеопазване
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Зъботехник
Инспектор по обществено здраве
Рехабилитатор
Медицински козметик
Морска медицина (както и свободно-избираема дисциплина)

През новата учебна 2013-2014 стартира обучение по две нови специалности:

Медицински оптик
Фармацевтичен мениджмънт

В новооткритият от началото на тази година филиал в Сливен стартира приемът на първия випуск медицински сестри и акушерки.

Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии:

Здравен асистент
Болногледач