Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Изложба по повод Деня на родилната помощ

20 Януари 2017

На 20. 01. 2017 г.  в библиотеката на  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще бъде представена изложба по случай Деня на родилната помощ, наричан още Бабинден, отбелязван на 21.01.. Изложбата е  организирана от Отдел "Музейна дейност", Катедра по здравни грижи и ФОЗ към МУ-Варна.