Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподаватели от МУ-Варна представиха свои разработки на Втори международен конгрес по екологична химия

Представители на МУ-Варна от Катедра „Химия“ участваха със свои научни резултати във Втория международен конгрес по екологична химия (2nd International Environmental Chemistry Congress), който се проведе от 31 октомври до 3 ноември в гр. Кемер, Турция.

В конференцията участваха над 200 специалиста от 14 държави, които презентираха научни разработки в областта на опазването на околната среда.

Преподавателите от Катедра „Химия“ проф. Любомир Македонски и гл. ас Катя Пейчева участваха с две научни презентации на тема токсични и есенциални елементи в рибни продукти и тяхната безопасност като храна, като получиха отлична оценка и предизвикаха обстойно научно обсъждане.