Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетeн съвет на Факултета по фармация

7 Февруари 201814:00


Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по фармация, че на 07/02/2018 г. /сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Факултета по фармация /II етаж/ ще се проведе Факултетен съвет на Факултета по фармация със следния Дневен ред:

1. Доклад на Декана.