Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по медицина

14 Януари 201914:30

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по медицина, че на

14.01.2019 г. (Понеделник) от 14.30 ч. в ПЪРВА АУДИТОРИЯ /сграда Ректорат, ет.4/, ще се проведе заседание на Факултетен съвет на Факултета по медицина със следния Дневен ред:

1. Доклад на Декана.

  

                                                                 

проф. д-р ЗЛАТИСЛАВ СТОЯНОВ, д.м.н.

Декан на Факултет „Медицина"