Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

В МУ-Варна се проведе Първото лятно училище по инсулт

Над 70 невролози, съдови специалисти, неврохирурзи, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна събра първото лятно училище по инсулт, организирано от Медицински университет и Университетската болница „Св. Марина" във Варна. В продължение на 2 дни участниците дискутираха актуални въпроси, свързани с епидемиологията на инсулта, SITS регистъра за реперфузионна терапия, невроизобразяващите методи и  терапевтичните възможности при лечение на остър инсулт. Сред обсъжданите проблеми бе и първичната и вторична профилактика и неврорехабилитацията. Показани бяха множество случаи от клиничната практика, подробно бяха разгледани диагностичният и терапевтичен подход, както и диференциалната диагноза.

Конференцията бе открита от проф. д-р Силва Андонова, ръководител на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. Почетен гост и лектор на конференцията  беше акад. Екатерина Титянова, председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Тя изнесе лекция за новостите в областта на острия мозъчен инсулт в България. Лектори на събитието бяха още проф. Силва Андонова, проф. Явор Енчев, проф. Боян Балев, доц. Клара Докова, доц. Тони Аврамов, доц. Радослав Георгиев, доц. Чавдар Бъчваров, доц. Дарина Георгиева, Доц. Евгения Калевска и други.


Приветствие от името на Ректора на МУ – Варна, проф. д-р Красимир Иванов бе произнесено от декана на Факултета по медицина проф. д-р Златислав Стоянов. Приветствие бе отправено и от изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Марина" проф. д-р Валентин Игнатов.

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на първото лятно училище по инсулт е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Събитието цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

_________________________________________________________________________________________________