Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Във връзка с актуалния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти (обявен в ДВ бр. 78/ 29.09.2017 г.) МУ-Варна Ви уведомява, че крайният срок за кандидатстване е 29.11.2017 г.

Обявените места по специалности и необходимите документи можете да намерите на сайта на МУ-Варна тук!

Подробна информация е изпратена на служебните електронни пощи на ръководителите на катедри и УНС.

 

За допълнителни въпроси:

Доц. Мила Георгиева, Ваня Димитрова и Биляна Нейденова

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов"

гр. Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 3, кабинети 319 и 318

Отдел "Научна дейност и кариерно развитие"

тел: 052/ 677 083 (4), 052/ 677 055 (6)

e-mail: doktorantite@abv.bg

web: http://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/PhDStudents.aspx