Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

История на диализното лечение

25 Март 201414:00

На 25 март 2014 г. от 14.00 ч. в зала "Хелиге", МБАЛ „Св. Марина" - Варна

Доц. д-р Александър Стоянов, д.м.

Катедра по предклинични и клинични науки

Факултет по фармация, МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

История на диализното лечение

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.