Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Адронна терапия - възможности и перспективи

14 Март 201416:00

На 14 март 2014 г. от 16.00 ч. в зала 106 на  

Медицински колеж - Варна

Доц. Стефан Кръстев, д.бф.

Зам. Декан на Факултет по фармация

МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Адронна терапия - възможности и перспективи

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.