Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Международния ден на акушерката

5 Май 2018

На 05.05. 2018г. във Филиал Шумен ще бъде отбелязан Международния ден на акушерката.