Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Международен ден на акушерката

5 Май 2018

​На 5 май 2018 г. в сградата на Филиал Велико Търново на ул. „Михаил Кефалов“ 2 ще се проведе честване на Международния ден на акушерката.