Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публична лекция на тема:Съвременно лъчелечение - методи и подходи

6 Март 201512:15

​На 6-ти март 2015 г. от 12.15 ч.
В аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" - Варна


Доц. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.
Катедра по образна диагностика и лъчелечение
Факултет по медицина, МУ - Варна
 
ще изнесе академична лекция на тема:
Съвременно лъчелечение - методи и подходи


                Лъчелечението е един от трите основни метода на онкологично лечение с хирургичното и системното лечение. То се прилага при 60% от онкоболните на определен етап от тяхното лечение. При него се използват високоенергийни йонизиращи лъчения за унищожаване на туморните клетки. Съществуват различни видове апарати за лъчелечение, но най-разпространени са линейните ускорители, които разполагат с два вида йонизиращи лъчения - фотони и електрони. Линейните ускорители претърпяха значително равитие от тяхното създаване през 60-те години на миналия век. Всички технологични и софтуерни подобрения позволиха да се въведат съвременните прецизни лъчетерапевтични техники и методи-образно насоченото лъчелечение (IGRT-image guided radiotherapy), модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT-itensity modulated radiotherapy) и обемно модулираното ротационно лъчелечение (VMAT-volumetric modulated arc therapy), стереотактично лъчелечение и радиохирургия. Съвременното лъчелечение, използвайки тези прецизни техники  дава възможност за реализиране на необходимата лъчелечебна доза с максимална защита на здравите тъкани. Това от своя страна води до подобрен локо-регионален туморен контрол и подобрено качество на живот на онкоболните, което е целта на съвременната онкология.
***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.