Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Симпозиум „Съвременни концепции в протетичната дентална медицина“.

27 Май 201509:00

На 27.05.2015г. 9:00-13:00  зала „Доц. д-р Димитър Клисаров“ ще се проведе Симпозиум „Съвременни концепции в протетичната дентална медицина“.
Ще бъдат изнесени следните теми:

Г-н Pius Obwegeser   „Представяне на швейцарската консепция за тотално протезиране на фирма Candulor. Презентация на „Гербер“ теорията“.
Доц. д-р Методи Абаджиев, д.м. „Протетично-имплантатна рехабилитация. Съвременен клиничен подход.“ 
Доц. д-р Стоян Кацаров, д.м"Клинично приложение на лабораторен скенер на 3 Shape за дизайн на усмивката."
 Д-р Ивета Катрева "Нови химични агенти за гингивална ретракция" 
Д-р Радост Василева „Ролята на дигиталната дентална фотография при изследване, планиране, и протетично лечение върху имплантати и естествени зъби“
Д-р Невена Койчева „Представяне на нови технологии и материали за прецизна обработка на метални скелети“
Д-р Калина Георгиева „Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези“