Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Бъдещи лекари и медицински сестри от МУ-Варна ще демонстрират знания и умения на студентска олимпиада в Москва

​Студенти и преподаватели от МУ-Варна ще участват в организираната от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов" Всерусийска студентска олимпиада по практическа медицинска подготовка „Golden Medskill". Събитието ще се състои на 1 април 2015 г. в Образователната виртуална болница на московския университет.

Начело на отбора на МУ-Варна в състав четирима студенти от специалност Медицина и студентка от специалност Медицинска сестра ще бъде ръководителят на Катедрата по обща и оперативна хирургия проф. Никола Колев, който ще бъде и член на журито. Напътствия и подкрепа на нашите представители ще окажат и проф. д-р Вилиян Платиканов, ръководител на Катедрата по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина, и доц. д-р Бранимир Каназирев от Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести. Те ще използват случая да се запознаят със симулационния център на московския университет, който е един от най-големите и най-модерни по рода си.

В олимпиадата ще бъдат включени презентации на екипите, симулационни ролеви игри на клинични случаи ("RealTimeSkill") и състезания по сестрински умения ("NurseSkill"), умения при спешни случаи ("UrgentSkill"), умения за сърдечно-белодробна реанимация ("ResuscitationSkill"), разчитане на лабораторни резултати ("LabSkill"), разчитане на рентгенови снимки ("Х-RaySkill"), регистриране и разчитане на ЕКГ  ("ECGSkill"), както и умения за комуникация с пациенти. Програмата на олимпиадата включва експертни курсове, провеждани от водещи специалисти в бързата помощ.

С тази инициатива партньорството по Договора за двустранно академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов" преминава в нова фаза, като обхваща не само двустранните традиционни летни стажове в университетските болници в Москва и Варна, но и съвместни събития на Студентските съвети, съвместно участие в научни конференции, разработки и научно-практически обмен.