Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Дискусионен клуб по протетична дентална медицина

15 Април 201518:00

На 15.04.2015 (сряда) от 18:00 ч. в Аудитория "Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултета по дентална медицина ще се проведе третата среща от Дискусионния клуб по проблемите на протетичната дентална медицина с лектор д-р Георги Костадинов. Тема на дискусията ще бъде: "Адхезивно фиксиране на безметални конструкции".