Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Втора научна сесия на Медицински колеж - Варна

3 Октомври 2013
-
4 Октомври 2013

На 3 и 4 октомври в Хотел „Грифит Болеро", к.к. Златни пясъци ще се проведе Втора научна сесия на Медицински колеж - Варна, в която ще вземат участие преподаватели и студенти от МУ - Варна, както и от университети в София, Плевен, Стара Загора и Пловдив.

По време на сесията ще бъдат представени 96 доклада и постера в направленията Обществено здраве и медико-социални грижи, Лабораторна и образна диагностика, Дентално здраве, Фармацевтични науки, Рехабилитация и медицинска козметика и  Здравни грижи.

Научното събитие се радва на все по-голям интерес - от 75 участника през миналата година – тази година техният брой е 171, от които над 50 са студенти.

Всички доклади, които отговарят на обявените изисквания, ще бъдат публикувани във Варненски медицински форум, научно издание на МУ – Варна, в чиито първи брой миналата година бяха публикувани докладите от Първата научна сесия на Медицинския колеж.

 

Виж програмата