Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Четвърта литературна вечер събра медици и историци в библиотеката на МУ-Варна

„Погледът към миналото е начин да разбереш съвремието и да градиш бъдещето. Историята на човечеството може да се разглежда като стремеж към цивилизованост"- с тези думи проф. д-р Златислав Стоянов – декан на Факултета по медицина, откри снощи, 17 май, поредната литературна вечер „Под магическото перо на медиците" в Библиотеката на МУ-Варна.

Темата „Късно енеолитна култура Варна - зараждане на европейската цивилизация. Духовността като съставна част на цивилизацията – реалности и митове" събра гости от МУ-Варна и Археологически музей - Варна.

Литературната вечер бе посветена на връзката между медицина и история и участието на специалисти от МУ– Варна в проучванията на Варненския халколитен (енеолитен) некропол, продължили от 1972 до 1991 г. Откриването на некропола (от старогръцки „град на мъртвите") в началото на 70-те години на 20 век е научна сензация. Изследванията потвърждават, че т.нар. „Култура Варна" е една от най-древните цивилизации, сравнима с тези в Месопотамия (Шумер и Акад) и Египет. Радиовъглеродните анализи датират некропола в края на V — началото на IV хил. пр. Хр.

Доц. д-р Георги Маринов представи документи и диапозитиви от дългогодишните проучвания на некропола, в които самият той е участвал като специалист по анатомия. От близо 300 гроба човешки скелети са открити в 263 гроба. Общият брой на човешките скелети е 270, а един от черепите от Некропола се пази в Музея по история на медицината във Варна.

Във втората част на литературната вечер доц. д-р Димитър Ставрев представи литературното творчество на  д-р  Стойко Юрданов. Роден в Котел, поборник, участник в Руско-турската война като военен лекар, просветител, д-р Стойко Юрданов е малко познат на широката общественост. Представянето на творчеството му бе свързано и със 135-ата годишнина от основаването на Варненското медицинско дружество. Д-р Юрданов е един от създателите на Фелдшерското училище във Варна и сред основателите и редактор на първото медицинско списание на Варненското медицинско дружество. Пише публицистика, статии на хигиенна тематика със специален професионален интерес към холерата и дифтерит. Автор е и на двуактна пиеса за Алтън Стоян Войвода от Котел.