Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Председателят на Европейската федерация на биохимичните общества беше гост в МУ-Варна

На 12 октомври тази година Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика към Медицински университет - Варна посрещна като свой гост проф. Вацлав Пачес, дбн, от Чехия.

Проф. Пачес е професор по биохимия, избран за председател на Европейската федерация на биохимичните общества (FEBS) от 2016 година. Той е член на Европейската организация по молекулярна биология (EMBO), президент на Чешката академия на науките (2005-2009) и директор на Института по молекулярна генетика (1999-2005).

В рамките на срещата бяха обсъдени проблемите с финансирането на научни проекти в България и Република Чехия. Във фокуса на разговорите беше и обменът на научни кадри между Медицински университет - Варна и Института по молекулярна генетика към Чешката академия на науките.