Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Важни стъпки към задълбочаване на сътрудничеството между МУ-Варна и Медицинския университет в Гданск, Полша

Бъдещото партньорство в областта на научноизследователската дейност  и разширяване на образователния обмен между Медицински университет – Варна и  Медицинския университет в град Гданск бе фокусът на срещите между представители на академичното ръководство на варненския Медицински университет и представители на университета домакин.

Посещението на нашата делегация бе проведено в рамките на програма ”Еразъм+“ между 5 и 9 октомври 2015 г., а екипът ни - представен от проф. Тодорка Костадинова, д.и., заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, проф. Албена Керековска, д.м., заместник-ректор „Учебна дейност“, проф. Диана Иванова, д.б.н., декан на Факултета по фармация, доц. Емануела Мутафова, д.и., декан на Факултета по обществено здравеопазване, проф. Златислав Стоянов, д.м.н., заместник-декан на Факултета по медицина, доц. Бистра Галунска, д.ф., ръководител на Катедра по фармацевтични технологии, Силвана Добрева и Светлана Панайотова от отдел „Международно сътрудничество“.


Медицински университет – Варна и неговата дейност бе представена на академичната общност и гостите на тържественото събитие по случай честване на 70-годишнината от създаването на полския университет, което бе поводът за покана от страна на Ректора на Медицинския университет в Гданск. По време на тържествената церемония проф. Костадинова връчи на ректора домакин почетен плакет от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р  Красимир Иванов, д.м.н.
В рамките на визитата екипът от МУ-Варна проведе серия от срещи с представители на академичното ръководство на университета в Гданск – с ректора проф. д-р Януш Мориш, заместник-ректора по „Учебна дейност“ проф. д-р Лешек Биенажевски, декана на Факултета по медицина проф. д-р Мария Дуджак, декана на Факултета по здравни науки проф. д-р Пьотр Лас, заместник-декана на Факултета по фармация проф. Михал Маркужевски, както и с проф. Яшек Бигда, член на Сената на Гдански медицински университет, отговарящ за стратегии, европейски проекти и международно сътрудничество. Нашата делегация посети новооткрития Център за инвазивна медицина, Биомедицинския колеж и клиничните бази на университета, Симулационния комплекс, както и Музея по история на медицината.

 По време на визитата си в Полша представителите на нашия университет се запознаха и с инфраструктурата, инвестиционните сектори, ключовите корпоративни партньори, инициативи и постигнати резултати на научно-технологичните паркове в Гданск и Гдиня. Екипът на МУ-Варна представи проектната дейност на университета и обсъди конкретни възможности за бъдещо партньорство с представители на фирми, работещи в научно-технологичните паркове. Организирани бяха множество срещи в лабораторните комплекси на парковете. Екипът на МУ-Варна посети и Експерименталния научно-образователен център в Гдиния, който ежедневно привлича многобройни посетители от всички възрасти.