Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

IN MEMORIAM

Проф. д-р Рудолф Шпайх

Внезапно почина многоуважаваният приятел на Медицински университет и УМБАЛ „Св. Марина", колега и преподавател  от Цюрих,  Швейцария, Доктор Хонорис Кауза на МУ– Варна, проф. д-р Рудолф Шпайх.

Проф. Шпайх  бе интернист, пулмолог, лекар по интензивна медицина, професор в Клиниката по Вътрешни болести на Университета в Цюрих, Швейцария, създател и дългогодишен ръководител на Центъра по пулмонална хипертония към Клиниката по вътрешни болести на Университетската болница в Цюрих, основател  на  програмата  за трансплантация на бял дроб, забележителен  лекар и учен, създал школа в европейската медицина. През 2010г. проф. Шпайх създаде  партньорска програма и подпомогна логистично и с уникална апаратура  Центъра по  Пулмонална хипертония в УМБАЛ „Св. Марина" Варна, а на 11 юни 2014 година бе удостоен с почетното звание „Doctor Honoris Causa" на Медицински университет – Варна.

Всички, които го познаваха, ще го запомнят с неговата висока  ерудиция и енциклопедични познания, невероятното му чуство за хумор, съпричастността и отдадеността  му за решаване на проблемите на пациентите с пулмонална хипертония. В негово лице българската пулмология, МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина" загубиха един от своите уважавани приятели и учители.

Поклон пред светлата му памет!