Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Изложба „Академични издания“ представи ценни и редки книги от фонда на библиотеката на МУ- Варна

​​Проф. д-р Красимир Иванов откри в библиотеката на Факултета по фармация  изложба „Академични издания". Тя е част от честванията по повод 55 годишнината на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".

Изложбата представи  монографии, сборници, справочници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала на автори на МУ-Варна и с тяхно участие.

Гостите успяха да разгледат изданията на официалното списание МУ-Варна Scripta Scientifica Medica от издаването му до днес и новите периодични издания на МУ-Варна.

В отделна зала бяха представени ценни и редки издания от книжния фонд на библиотеката от началото на XIX век, дарени от личните библиотеки на представители на академичната общност на МУ - Варна. Сред тях е книгата на видния български медик, обществен деец и патрон на Университета проф. д-р Параскев Стоянов – „Хирургическа диагностика, семиотика и симптоматология"   от 1930 г.

Част от експозицията е посветена на творческата дейност на видни преподаватели на МУ-Варна, автори на книги в областта на поезията, прозата, документалистиката и краезнанието. Представен бе и алманах по повод 55 годишнината на висшето учебно заведение.

Университетската библиотека е създадена едновременно с откриването на Университета преди 55 години и е неразделна част от историята. Библиотеката отразява развитието на медицинската наука и практика, както и приноса на няколко поколения учени и преподаватели.