Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Варненската „Св. Марина“ представи европейското лице на българското болнично здравеопазване пред министър Москов

Министър Москов: Варненската „Св. Марина“ е умален модел на това, което трябва да бъде държавата ни

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и зам. Министърът Ваньо Шарков днес бяха на посещение в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. Те се разгледаха новата високотехнологична апаратура във варненската университетска болница – първите в България Робот за разтваряне на цитостатици, 3D лапароскопски апарат, софтуер за редките болести и нова система в патоанатомията.

„Варненската „Св. Марина“ е умален модел на това, което трябва да бъде държавата ни“. Това каза министърът на здравеопазването д-р Петър Москов след посещението си в най-голямата болница в Североизточна България пред проф. д-р Красимир Иванов, Ректор на МУ – Варна и председател на борда на директорите на „Св. Марина“ и журналисти. „Моделът на инвестиции във високотехнологична апаратура, за да се помага на пациентите, какъвто е моделът в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е правилният път за развитие на здравеопазването ни. Тук става въпрос за инвестиции от страна на болницата и на МУ – Варна в апаратура, във високо оборудвани центрове, в които специалистите могат да са сигурни в собствената си диагноза от една страна и дават спокойствие за пациентите от друга, че начинът на диагностициране и начинът на лечение са модерни.“

Варненската „Света Марина" е единствената високотехнологична болница в България, която е напълно оборудвана и комплектована за комплексно лечение на онкоболни пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, собствен циклотронен комплекс, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина,  безкръвни хирургични интервенции с 3D лапароскопска апаратура, индивидуализирана химиотерапия и модерно и ефективно лъчелечение.

Роботът за разтваряне на цитостатици подготвя индивидуализирани, точни дози за химиотерапия на онкологично болните пациенти. Централизираното разтваряне на цитостатици има много предимства. Индивидуалните дози на всеки пациент се приготвят от робот, което гарантира тяхната абсолютна точност и сигурност. Освен това, разтворите се приготвят за минути, а разтварянето се извършва в специални боксове при строго определени правила, което намалява замърсяването, както върху помещенията, така и върху хората, които работят. Роботът за разтваряне на цитостатици в УМБАЛ „Св. Марина“ е първият в България, а в Европа само няколко болници разполагат с модерната система. С внедряването на робота ще бъдат спестени милиони левове от скъпите медикаменти.

3D лапароскопската апаратура дава възможност за извършване на прецизна безкръвна хирургия. Тази апаратура подобрява пространственото отношение между обектите от оперативното поле и дава по-голямо зрително увеличение по време на хирургичната интервенция. Предимствата от безкръвните операции за пациентите са безспорни: прецизност и по-добри резултати от  интервенцията, по-малко болка, бързо възстановяване и бързо преминаване към следващия етап от комплексното лечение – химиотерапия или лъчетерапия, а крайният резултат е увеличаване на ефективността и успеваемостта от хирургията и по-голям процент на излекувани пациенти. Първата в България 3D лапароскопска апаратура във варненската УМБАЛ „Св. Марина“ се използва за безкръвно отстраняване на рак на червата, белия дроб, чернодробни тумори, тумори в панкреаса, хранопровода, дебелото и правото черво, както и при лечение на камъни в жлъчката, язва и др., пациентът избягва ненужна и травматична отворена операция.

Новата автоматизирана система в Клиниката по патоанатомия се използва за обработване на хистологичен материал. Тя допълва и модернизира досегашната апаратура за обработване на биопсични и цитологични материали, като дава възможност да се автоматизират част от изследванията, които се правят. Тя може да се използва за нуждите на телемедицината и да поеме диагностичната дейност на цяла Североизточна България. Достатъчно е биологичният материал да бъде доставен в университетската болница, а след това резултатите да се върнат при пациента в електронен вид. Системата включва нови автоматични оцветители и прибори за обработка на материалите, автоматични микротоми и микроскопи. Системата е напълно обективна и се избягват неточностите. Предимствата за пациентите са свързани с точна диагностика и възможностите за получаване на резултатите на електронен файл и далечна диагностика във всяка точка на света.

Софтуерът за редки болести представлява електронна база данни, която съдържа индивидуално електронно досие, включващо всички необходими демографски и медицински данни на всеки пациент с редки болести. С въвеждането на новия софтуер лекарите в университетската болница „Св. Марина“ във Варна ще могат да правят справка и да получават информация по 68 критерия за всеки един пациент, както и да изпращат директни протоколи за точното лечение към НЗОК. Софтуерът дава възможност за точен отчет на използваните количества медикаменти и възможност за планиране на съответните количества и разходи за бъдещо лечение. Това е комплексен и пълен регистър на пациентите с редки болести, като работата му е стартирана с хемофилия и таласемия, но може да се използва за всички редки болести.

Министърът посети още и едниствения в Източна България Център по транслационна медицина и клетъчна терапия в „Св. Марина“ – Варна.