Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Историята на МУ-Варна събрана в юбилейни книги

Излязоха от печат юбилейните книги по повод 55 – годишнината от основаването на МУ-Варна. 

Първата от тях „55 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна: Минало, настояще, бъдеще" е двуезично издание, подготвено от широк авторски колектив.
 
Първата част на книгата е представя панорамен преглед на миналото на град Варна и региона от гледна точка на медицинската история. Акцент е летописът на МУ- Варна от създаването му през 1961 г. до 2011 г. с подчертаване на приемствеността в дейностите на всички ректори. Периодът на настоящето ( 2012-2016 г. ) е разгърнат в главата „Университетът днес". Тази част включва кратки обобщения относно структурата, обучението, научноизследователската, проектната и международна дейност, инвестициите, работата на университетските отдели, както и студентския живот. Последната глава е отредена за бъдещето – инвестиции и проекти, които са заложени днес и ще бъдат осъществени утре.

„За нас 55-годишнината е и повод да споделим с младите ни колеги и студенти спомена за създателите на нашата Алма матер, да ги въодушевим с любов към науката и познанието и да им вдъхнем увереност, че и те ще изпитват удовлетворение от учебните, научни и професионални постижения." - споделя проф. Красимир Иванов, Ректор на МУ-Варна във въведението на книгата.

Елегантното издание е богато илюстрирано с фотографии от всички периоди и теми на университетската история.

Втората книга е „145 години от рождението на Параскев Стоянов - летопис на живота и творческия му път, извадки от спомените за него, подбрана библиография на професора".

Книгата е съставена по повод рождението на патрона Параскев Стоянов (януари 2016) и годишнината от основаването на Медицински университет – Варна (октомври 2016). Тя представя патрона на университета чрез хроника за живота и творческия му път.

Юбилейното издание е преведено от редакторите на издателството и на английски език: Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna. Преводът е предназначен както за чуждестранните студенти на МУ-Варна, така и за гостите и партньорите на университета от Европа и света.

Третото отпечатано издание, носи заглавието „55 години в рими: Антология". Стихосбирката съдържа подбрани стихове от автори, част от историята на МУ- Варна – преподаватели, служители, студенти. Авторите, включени в това издание, са Ганчо Папуров, Йонко Йонков, Добрин Паскалев, Красимир Методиев, Сергей В. Глинков, Радко Зл. Радев, Христо Цеков, Милена Пашева, Михаил Делийски, Събина Йоскова, Ерсин Исмаил.
 

За получаване на екземпляр от юбилейното издание „55 години Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, всяка катедра, УС и отдел могат да се обърнат към началник склад Валентина Тодорова.