Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Екип на МУ-Варна отрази новостите в здравната политика на България в мрежата за проучвания на здравните системи и политики

Екипът на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването отрази последните новости в здравната политика в България, в рамките на партньорството между МУ-Варна и Европейската обсерватория за здравни системи политики. 
Последни новости в развитието на здравните политики могат да бъдат намерени на уеб страницата за България в Мрежата за проучвания на здравните системи и политики (Health Systems and Policy Monitor, HSPM) - https://www.hspm.org/countries/bulgaria22042013/countrypage.aspx , която се поддържа от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването от 2013 г. 
Акценти в отразяването на новостите през 2019 г. са размерът и разпределението на средствата в бюджета на НЗОК, финансирането на публичните болници и политическия процес в създаването и приложението на Националната здравна карта.
HSPM е иновативна платформа на Европейската обсерватория за здравни системи политики, която предоставя подробно описание на здравните системи и актуална информация за реформите и промените, които са от особено значение за здравната политика в 30 европейски страни, САЩ и Канада.


_________________________________________________________________________________________________