Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на Факултет „Обществено здравеопазване“

16 Април 201914:00

На 16.04.2019 в 14:00 часа в аудитория "Капрелян" ще се проведе Общо събрание на Факултет „Обществено здравеопазване"