Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на Факултета по дентална медицина

13 Юни 201313:30

На 13.06.2013 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в І  / първа / Аудитория на Факултета по дентална медицина

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Годишен отчет на Декана на Факултет по дентална медицина;
  2. Определяне числения състав на Факултетния съвет;
  3. Допълване на структурния състав на Факултетния съвет към ФДМ;
  4. Разни.