Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

През октомври в МУ-Варна ще се проведе сертифицирано обучение за изследователи в клинични проучвания

На 26 октомври в Медицински университет – Варна в партньорство с  APPLETREE CI GROUP ще се проведе сертифицирано обучение по добра клинична практика за изследователи в клиничните проучвания. Обучението ще бъде на английски език в рамките на 6 учебни часа и ще се води от сертифицирания експерт в областта на клиничните проучвания д-р Георг Матис, дм.

Таксата за участие в обучението ще се превежда по сметка на МУ-Варна след предварително попълнена и изпратена на acro.mu.varna@gmail.com заявка за участие.

Мястото на провеждане на обучението ще бъде допълнително уточнено.