Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Библиотеката на МУ-Варна организира обучение за водещата библиографска и наукометрична база данни Scopus

На 28 май 2019 г. от 14 часа в Заседателна зала, ет. 2, сграда Ректорат, ще се проведе обучение за ползване на инструментите на база данни Scopus. Водещ на семинара ще бъде Питър Пороз - консултант по  научноизследователска дейност в Scopus. Обучението e ориентирано към всички преподаватели и докторанти на МУ-Варна и се организира от издателство Elsevier и университетската библиотека.

Ще бъде представен начина на изготвяне на сравнителен анализ за научната продукция на различни университети, както и изискванията за включване на български списания в референтната база Scopus.

Scopus е водеща библиографска и наукометрична база данни на издателство Elsevier за рецензирана литература. Базата предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научните изследвания. Scopus включва над 62 милиона записи, преглежда над 22000 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял свят, доклади от конференции, книги и глави от книги, както и 100% базата данни Medline.

Обучението ще бъде на английски език.

_________________________________________________________________________________________________