Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Силно присъствие на детските специалисти от УМБАЛ "Св. Марина" на Международния педиатричен конгрес в Несебър

МУ-Варна и Университетската болница "Св. Марина" ще бъдат представени от педиатри от Катедрата по педитрия и медицинска генетика в XIII–я Конгрес по педиатрия с международно участие, който ще се проведе в Несебър от 28 до 30 май 2015. В научния форум, организиран от Българската педиатрична асоциация, участие с  доклади и постери ще вземат доц. М. Георгиева, доц. Б. Върбанова, доц. Л. Маринов, д-р М. Гълъбова, д-р С. Галчева, д-р Н. Рашева, д-р Кр. Колева, д-р П. Костадинов, д-р М. Латева, проф. В. Йотова, доц. В. Калева, д-р И. Петева, д-р И. Игнатова, д-р Кр. Петрова и др.

Сред темите, които ще бъдат разисквани, са здравословното хранене, ранното детско развитие и ранна интервенция, неонатологията, детската хирургия, онкохематологията. Предвидени са и дискусии, свързани с изпълнението на имунизационната програма, както и обсъждания върху проблемите на социалната педиатрия и взаимоотношенията между педиатри и общопрактикуващи лекари при осигуряване на първичната грижа при децата.