Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподаватели от МУ-Варна осъществиха посещение в университета Малтепе в рамките на програма „Еразъм +“

Преподаватели от Катедра „Здравни грижи" към Факултет по обществено здравеопазване на МУ-Варна осъществиха посещение в рамките на програма „Еразъм +" в университета Малтепе в Истанбул, Турция.

Ръководителят на катедрата доц. Силвия Борисова и ас. Виолета Станева разгледаха базите на турския университет, училището за медицински сестри и клиничните бази за практическо обучение. В работните срещи с ръководството на висшето учебно заведение в Малтепе бе представен Медицински университет – Варна и бяха обсъдени въпроси за бъдещо сътрудничество и взаимодействие.


Аудиторията бе впечатлена както от активността на международния обмен, така и от учебната база, условията и студентския живот в МУ-Варна, които бяха визуализирани в презентация.