Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Посетете „Дни на отворените врати“ в МУ-Варна

Неуспешно рендиране на колона "Съдържание на страница" поради грешка в контролата на типа поле "Публикуване на HTML". Вж. подробни данни в регистрационния файл. Съобщение за изключение: Exception from HRESULT: 0x80131904.
  • Exception from HRESULT: 0x80131904 ::Cannot open list.::