Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна ще участва в програма за подобряване на развитието на говора при деца на възраст 24 - 36 месеца

Пилотен проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст стартира Дирекция „Здравеопазване" към Община Варна съвместно с изследователи и студенти от Медицински университет – Варна, водени от проф. д-р Виолета Йотова. Целта на програмата е да се проследи речниковият запас и използването му сред малчуганите в няколко яслени групи в морската столица и да се предприемат съответните активни действия за достигане на необходимите за възрастта показатели.

Общоизвестен факт е, че развитието на децата зависи от грижите на възрастните още от най-ранна възраст. Обикновено това е майката, а след като детето навърши 1 годинка участват всички членове на семейството. Икономическата ситуация, както и специфичните професионални изисквания, все по-често налагат семействата да ползват услугите на детски ясли за отглеждане на децата от 1 до 3 годишна възраст. Доверявайки се на персонала в детските ясли, родителите трябва да знаят, че грижите се отнасят не само за физическата среда, храна и сън на децата им, но и за тяхното интелектуално развитие. Особено важно място в това развитие заема говорната среда на децата във времето, когато са будни. Доказано е, че те трябва да чуват и обменят около 1200 думи на час, за да могат да развиват говорните и интелектуалните си способности, както и да постигнат по-добри успехи в училище на по-късен етап.

Именно по тази причина Дирекция „Здравеопазване" към Община Варна стартира Програмата за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месеца. Проектът ще се проведе в два последователни етапа. В първия етап в продължение на 1 седмица изследователите и студенти от МУ-Варна ще измерват количеството говор при децата в няколко варненски ясли. Във втория етап медиците и студентите, съвместно с персонала на детската ясла, ще провеждат в продължение на 5 седмици активни занимания с децата. Резултатът, който очакват специалистите е увеличаване на речниковия запас на децата, както и на възможностите им за комуникация помежду им.  След отчитане на положителни резултати Програмата ще бъде въведена във всички детски ясли на територията на Варна и ще се предложи на национално ниво.

Велина Марковска