Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Програмен съвет

Програмният съвет съдейства при планирането и организацията на учебната дейност по съответната специалност, като изпълнява следните функции:
 
 • актуализира и усъвършенства учебните планове и програми по специалността;
 • синхронизира преподаването по отделните дисциплини в учебния план и съгласува учебното съдържание и теми между отделните катедри във факултета;
 • актуализира списъка на базите и ръководителите на учебните практики и преддипломен стаж;
 • проучва потребностите от обучение по специалността;
 • популяризира специалността;
 • осъществява връзка със завършили студенти и проследява реализацията им.


Състав на Програмния съвет на специалност Фармация към Факултета по Фармация
 

 1. Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.
 2. Проф. Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н.
 3. Проф. Мона Дикова Станчева-Стоянова, д.х.н.
 4. Проф. Бистра Цанева Калчева, д.ф.
 5. Проф. Златислав Стоянов Димитров, д.м.
 6. Доц. Стефан Мирчев Кръстев, д.б.ф.
 7. Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.
 8. Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф.
 9. Доц. Мариета Петрова Георгиева, д.м.
 10. Доц. Теодора Тодорова Димитрова, д.м.
 11. Доц. Стефка Николова Иванова, д.ф.
 12. Доц. Мария Ангелова Цанева, д.м.
 13. Доц. Радко Златков Радев, д.м.
 14. Доц. Йоана Киселова- Кънева, д.б.
 15. Доц. Петко Пенков Маринов, д.м.
 16. Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.
 17. Доц. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.
 18. Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м.
 19. Ас. Анка Георгиева Шишкова
 20. Ас. Живко Стойков Колев, маг.здр.м-т
 21. Ас. Иво Куманов Куманов, маг.фарм.
 22. Д-р Татяна Бойкова Атанасова, д.м
 23. Силвана Петрова Петрова
 24. Иван Николаев Димитров