Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите за изпитa по биология за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" № 55), на 20 и 21 юли 2015 г. от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа. Идентифицирането става само ЛИЧНО срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасяне, копиране и преписване на писмената работа, както и предоставяне на копие на работата впоследствие.

1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.