Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна представи резултати от проект за влиянието на интернет сайтовете върху психиката на студентите

Учени от над 200 университета от повече от 30 страни взеха участие в юбилейния Пети международен форум по педагогическо образование (IFTE) в Казанския Федерален (Приволжски) Университет (КФУ), по проблемите на педагогическото образование «Развитие на професионалните компетенции на учителя: основни проблеми и ценности».

Единственият медицински университет, който представи своя позиция по отношение на педагогическото обучение на съвременните специалисти и преподаватели, бе Медицински университет – Варна в лицето на доц. Маринела Грудева, доктор по педагогика. Изключителен интерес беше проявен към споделения опит на Медицински университет – Варна. Доц. Грудева представи резултати от пилотно изследване сред студенти от първи и втори курс от специалностите „Медицинска сестра" „Акушерка" и „Логопедия" за негативното влияние на интернет сайтовете върху тяхната психика, което води до отклонения в поведението им и личностното им развитие.  Изследването е в рамките на съвместния проект на Казанския федерален университет и МУ-Варна -  „Профилактика  на виктимното поведение на студентската младеж в глобалната интернет мрежа"  („Оn the prevention of student youth`s victim behavior in the global Internet").

В представения доклад доц. Грудева открои причините за провокиране на виктимното поведение на студентската младеж в глобалната интернет мрежа. Набелязани бяха и насоки за планиране и осъществяване на профилактична дейност и провеждане на контролно изследване на проблема през 2020 г.


Казанският Федерален Университет е едно от най-старите учебни заведения в  Русия. Основано е през 1804 г. В състава на Университета влизат 28 основни структурни подразделения (институти, факултети, висши училища, филиали), в които се обучават повече от 45 000 студенти. Университетът е един от лидерите в научните изследвания, които се осъществяват в рамките на повече 200 катедри, центрове и лаборатории, в тясно сътрудничество с водещи  световни  университети и компании. През 2016 г., по рейтинг QS Stars, на КФУ са присъдени 4 звезди, което го нарежда сред 23 – те университета в света, носители на тази степен.

_________________________________________________________________________________________________