Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Работна среща, свързана с нарушенията в половото развитие

24 Януари 2014
-
25 Януари 2014

На 24 и 25 януари Медицински университет - Варна, ще бъде домакин на първата по рода си работна среща, засягаща малко обсъжданите не само у нас, но и в световен план, проблеми, свързани с нарушенията в половото развитие. Целта на събитието е да се положат основите за повишаване на познанието в тази слабо позната област, а в последствие - да се изработят и консенсусни насоки за действие.

За повече информация: тук​