Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Доцент от МУ-Варна в състава на Световната академия по материалознание и машинно инженерство

Заместник-деканът на Факултета по дентална медицина в Медицински университет -Варна доц. Цанка Дикова бе приета за редовен член на Световната академия по материалознание и машинно инженерство (World Academy of Materials and Manufacturing Engineering WAMME) и в състава на нейния Управителен съвет на общо събрание на академията, което се проведе на 7 декември в Закопане, Полша.  Събитието се състоя в рамките на 22-та международна научна конференция "Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2015".  Поканата дойде лично от президента на академията – проф. Лешек Добжански. За своите заслуги и високи постижения в научноизследователската и учебна дейност в областта на материалознанието доц. Дикова получи грамота и почетен медал.

  

Световната академия по материалознание и машинно инженерство е създадена преди 10 години. Нейната цел е да пропагандира и да подпомага развитието на науката за материалите и технологиите за тяхното обработване, да оказва съдействие при сътрудничество и разпространение на знания в тази област, да насърчава лицата и институциите с изявени научни и организационни постижения. Световната академия WAMME постига своите цели посредством различни дейности в науката и образованието, организиране на научни форуми и събития, публикационна дейност и издаване на научното списание International  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering", сътрудничество с други организации и институции с подобна дейност, сътрудничество с научни и образователни институции, реализиране на научни и участие в международни проекти.