Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Телемост операция на живо

29 Юли 201310:30

Място: УМБАЛ "Св.Марина" - Варна, зала А, ет.2
За повече информация тук